Cơ quan có trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố

Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố quy định tại Điều 162 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Đây là quy định mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quy định này thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng trong việc khởi tố vụ án hình sự. Quy định thể hiện rõ phương pháp điều chỉnh phối hợp - chế ước trong tố tụng hình sự. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Cơ sở pháp lý:

“Điều 162. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yếu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố:

1- Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố.

2- Đối với quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 159, điểm b khoản 1 Điều 161 của Bộ luật này, nếu không nhất trí, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vẫn phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Cơ quan điều tra hoặc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị.”

Bình luận về Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yếu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố:

Đây là quy định mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quy định này thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng trong việc khởi tố vụ án hình sự. Quy định thể hiện rõ phương pháp điều chỉnh phối hợp - chế ước trong tố tụng hình sự.

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu, quyết định của Viện kiêm sát trong việc khởi tố.

Trường hợp Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra không nhất trí với các quyết định do Viện kiểm sát ban hành theo quy định tại khoản 1, khoản 6 Điều 159, điểm b khoản i Điều 161 thì các cơ quan này vẫn phải thực hiện.

Các quyết định do Viện kiểm sát ban hành có thể là quyết định không phê chuẩn việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ, không phê chuẩn các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, hủy bỏ quyết định không khởi tổ vụ án hình sự.

Điều luật cũng quy định Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Cơ quan điều tra hoặc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

1.Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2.Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3.Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].