Điều gì xảy ra nếu có sự xung đột giữa luật hình sự quốc tế và luật hình sư quốc gia?

Xung đột pháp luật là hiện tượng pháp lý trong đó hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia vào điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế mà nội dung điều chỉnh trong mỗi hệ thống pháp luật sự khác nhau.

Nếu như quốc gia chưa trở thành quốc gia thành viên của điều ước quốc tế, trong trường hợp có xung đột luật thì đương nhiên trong mọi trường hợp ưu tiên vẫn là luật quốc gia vì một khi quốc gia chưa ký và phê chuẩn điều ước quốc tế thì không cần có trách nhiệm ràng buộc phải thực hiện cam kết quốc tế. Nhưng nếu như có sự xung đột pháp luật giữa điều ước quốc tế và luật hình sự quốc gia thì phải giải quyết như thế nào?

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khái quát kiến thức cần biết, mối quan hệ giữa luật hình sự quốc tế và luật hình sự quốc gia:

Luật hình sự quốc tế và luật hình sự quốc gia có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn nhau.

Thứ nhất, luật hình sự quốc tế với luật hình sự quốc gia:

Do ra đời muộn hơn nên luật hình sự quốc tế hình thành và phát triển dựa trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật, các chế định cũng như các quy định của luật hình sự quốc gia hay nói cách khác sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế chịu sự chi phối và tác động của luật hình sự quốc gia.

Thứ hai, sự tác động trở lại của luật hình sự quốc tế đối với luật hình sự quốc gia:

Tuy nhiên mặc dù ra đời muộn hơn nhưng với sự nỗ lực của cộng đồng quốc tế luật hình sự quốc tế tác động đến luật hình sự quốc gia bằng cách xây dựng mới các nguyên tắc chế định pháp lý, các chuẩn mực quốc tế và đây là những khuôn mẫu, cơ sở để xây dựng luật hình sự quốc gia.

Theo thời gian, xã hội loài người càng phát triển các quốc gia buộc phải hợp tác với nhau để giải quyết những vẫn đề mang tính pháp lý. Có rất nhiều vấn đề mới được nảy sinh và sẽ có sự ra đời của những chế định pháp lý mới, những nguyên tắc mới trong giải quyết vấn đề mới nảy sinh và những nguyên tắc đó được thể hiện trong luật hình sự quốc tế qua đó luật hình sự quốc tế lại tác động trở lại luật hình sự quốc gia.

Các quốc gia khi tham gia điều ước quốc tế đã ký và phê chuẩn và khi đó các quốc gia buộc phải thực hiện các cam kết quốc tế được thể hiện trong điều ước quốc tế. Việc ký và phê chuẩn thực hiện các cam kết quốc tế được thể hiện trong văn kiện quốc tế, như vậy nếu các quốc gia đã cam kết mà không thực hiện thì sẽ bị trừng phạt. Chính vì vậy các quốc gia thành viên của điều ước quốc tế buộc phải tuân thủ những vấn đề pháp lý mới được thể hiện trong luật hình sự quốc tế và nếu như luật hình sự quốc gia có gì không phù hợp với luật hình sự quốc tế thì buộc các nhà làm luật phải ra soát chỉnh sửa, bổ sung hoặc hủy bỏ sao cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Như vậy qua đây điều gì xảy ra trong trường hợp luật hình sự quốc gia không phù hợp với luật hình sự quốc tế ?

Trong trường hợp có sự xung đột giữa các quy phạm của luật hình sự quốc tế và quốc gia đã ký và phê chuẩn với quy phạm của luật hình sự quốc gia thì quy phạm của luật hình sự quốc tế có ưu thế.

Như vậy ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế bằng cách nào?

Chúng ta có thể ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế bằng cách áp dụng trực tiếp điều luật của điều ước quốc tế hoặc nội luật hóa luật của quốc gia sao cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế như chỉnh sửa bổ sung luật hay thậm chí là quy định mới luật quốc gia.

Khuyến nghị:

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].