Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật ở giai đoạn giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm vụ án hình sự là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, việc xử lý bản án, quyết định đã có hiệu lực được quy định tại các điều 391, 392, 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Công việc chính và kỹ năng thực hiện: Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt, chỉ được tiến hành khi có kháng nghị giám đốc thẩm.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Thứ nhất, phân tích điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Điều 391

"Điều 391. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại

Hội đồng giám đốc thẩm hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 371 của Bộ luật này. Nếu hủy để xét xử lại thì tùy trường hợp, Hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm.

Trường hợp xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo thì Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định tạm giam cho đến khi Viện kiểm sát hoặc Tòa án thụ lý lại vụ án."

(ii) Bình luận về điều 391 Bộ luật tố tụng hình sựbnăm 2015

  1. Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại hoặc xét xử lại, nếu có một trong những căn cứ quy định tại Điều 371 Bộ luật Tố tụng hình sự
  2. Trong trường hợp hủy bản án họặc quyết định bị kháng nghị để xét xử lại, thì tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm.
  3. Nếu bản án hoặc quyết định phúc thẩm có sai lầm nhưng bản án hoặc quyết định sơ thẩm đúng, thì Hội đồng giám đốc thẩm chỉ hủy bản án hoặc quyết định có sai lầm và giữ nguyên bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
  4. Trong trường hợp hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại hoặc xét xử lại, nếu xét thấy việc tiếp tục tạm giam bị cáo là cần thiết, thì Hội đồng giám đốc thẩm ra lệnh tạm giam cho đến khi Viện kiểm sát hoặc Tòa án thụ lý lại vụ án.


Thứ hai, phân tích điều 392 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Điều 392

"Điều 392. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án

Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ luật này."

(ii) Bình luận điều 392 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  1. Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tuyên bố người bị kết án không phạm tội và đình chỉ vụ án, nếu thấy không có sự việc phạm tội xảy ra hoặc hành vi do người bị kết án thực hiện, không cấu thành tội phạm.
  2. Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án, nếu có một trong những căn cứ saụ đây:
-Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;
-Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án cố hiệu lực pháp luật;
-Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
-Tội phạm đã được đại xá;
-Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đổi với người khác.

Thứ ba, phân tích điều 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Điều 393

"Điều 393. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có đủ các điều kiện:

1. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã rõ ràng, đầy đủ.

2. Việc sửa bản án, quyết định không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm xấu đi tình trạng của người bị kết án, không gây bất lợi cho bị hại, đương sự."

(ii) Bình luận Điều 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Sau thủ tục giám đốc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm căn cứ vào các điều kiện cụ thể tiến hành sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:
  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]