Mẫu đơn yêu cầu điều tra

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu đon yêu cầu điều tra theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Mẫu 20
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm


YÊU CẦU ĐIỀU TRA

VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………..

- Căn cứ các Điều 37, 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số………ngày…....tháng…....năm……
của………………………………………………………………………………………..
về tội:…………………………………………………………………………………….
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự.
- Xét thấy: ………………………………...……………………………...………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................


KIỂM SÁT VIÊN
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].