Mẫu quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 107 và 108 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Xét thấy (ghi căn cứ theo điều 107 - BLTTHS).
……………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………….........................................

QUYẾT ĐỊNH
1- Không khởi tố vụ án hình sự ……….……………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
2- Quyết định này được thông báo (ghi theo điều 103 BLTTHS)…………….…......................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].