Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật trong Tố tụng hình sự

Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật xác định vị trí của mọi người như nhau trong lĩnh vực hoạt động nhà nước và xã hội cũng như tham gia các hoạt động tố tụng hình sự, không có phân biệt.

Tố tụng hình sự tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam nữ, dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội.Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật theo Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật trong Tố tụng hình sự

Theo quy định tại Điều 9 – Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như sau:

“ Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.
Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế”.

Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lí theo pháp luật. Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật trong Tố tụng hình sựthể hiện ở những điểm sau:

Bất cứ người nào phạm tội, dù họ là ai cũng phải bị xử lí theo quy định của pháp luật hình sự. Pháp luật không có quy định riêng cho từng cá nhân cụ thể, tài sản và địa vị xã hội không mang lại đặc quyền trước toà án và pháp luật.

Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau khi tham gia tố tụng hình sự.

Ví dụ: Nếu tham gia tố tụng với tư cách bị can, bị cáo họ đều có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 60, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tham gia tố tụng với tư cáchbị hại họ đều có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015...

Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tiến hành tố tụng theo một trình tự, thủ tục thống nhất đối với các vụ án.

Nhà nước quy định hệ thống pháp luật thống nhất và việc áp dụng pháp luật giống nhau đối với mọi người trong khi tiến hành tố tụng.

Bất cứ người nào thực hiện hành vi phạm tội đều phải chịu trách nhiệm hình sự theo các Điều khoản tương ứng của Bộ luật hình sự, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

Việc giải quyết các vụ án hình sự được tiến hành theo một trật tự, thủ tục thống nhất mang tính bắt buộc chung do pháp luật tố tụng hình sự quy định.

Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc truy cứu ttách nhiệm hình sự pháp nhân được thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại Chương XXIX Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thủ tục này được áp dụng thống nhất với các pháp nhân thực hiện hành vi mà Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định là tội phạm.

Nếu pháp nhân tham gia tố tụng với cùng một tư cách tố tụng (cùng là bị can, bị cáo, bị hại, đương sự...) thì pháp nhân bình đẳng về các quyền và nghĩa vụ tố tụng mà pháp luật quy định cho các chủ thể đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].