Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Nhiệm vụ có thể hiểu là công việc được giao cho phải làm vì một mục đích nhất định. Nếu bạn cũng muốn biết nhiệm vụ của Bộ luật Tố tụng hình sự thì chúng ta cùng tìm hiểu.


Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Quy định của pháp luật về nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự

Điều 2 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

‘‘Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm".

Nhiệm vụ đấu tranh với tình hình tội phạm

Nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội phạm và các bảo đảm cho các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được kết hợp và thể hiện rất chặt chẽ ở đòi hỏi phát hiện chính xác, nhanh chống và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội.

Việc quy định rõ ràng, cụ thể trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiên hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân là những bảo đảm tố tụng quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn việc truy cứu trách nhiệm hình sự và kết án không có căn cứ đối với công dân.

So sánh với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Đặc biệt trong Bộ luật năm 2015 đã có một số cụm từ mới so với Bộ luật năm 2003 thể hiện sự tiến bộ và hội nhập cộng đồng quốc tế của Việt Nam đó là “góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tự do cá nhân, nhân phẩm, danh dự, các quyển và lợi ích hợp pháp của công dân quy định ý nghĩa, nội dung và việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta, các nhiệm vụ chung và cụ thể của tố tụng hình sự.

Các nhiệm vụ đó được thực hiện và bảo đảm bằng cách chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Việc phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mội hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội đòi hỏi phải xác định chính xác các tình tiết thực tế của vụ án trên cơ sở phù hợp chính xác với hiện thực, tức là dựa vào các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự xác định được chân lý khách quan của vụ án.

Nhiệm vụ thực hiện chức năng giáo dục của Bộ luật tố tụng hình sự

Ngoài ra nhiệm vụ thực hiện chức năng giáo dục còn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông qua các quy định và việc áp dụng giáo dục công dân ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Việc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, và toàn dân nên ngoài việc tuyên truyền, nhà nước còn cần quy định rõ những hình thức, biện pháp để nhân dân có điều kiện tham gia đấu tranh chống tội phạm.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected], [email protected].