Những điều cần biết về luật hình sự quốc tế

Khái niệm: Luật hình sự quốc tế là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc tế điều chỉnh các vấn đề pháp lý trong hoạt động hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cộng đồng quốc tế.

Trên thế giới có nhiều quan điểm về luật hình sự quốc tế, có người cho rằng luật hình sự quốc tế là một ngành luật độc lập, nhưng có người lại cho rằng luật hình sự quốc tế chỉ là một lĩnh vực của luật quốc tế. Nhưng dù thế nào, về bản chất, luật hình sự là sản phẩm tích hợp của hai lĩnh vực pháp lý khác nhau. Đó là phương diện hình sự của luật quốc tế và phương diện quốc tế của luật hình sự quốc gia.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Đặc điểm của luật hình sự quốc tế:

Thứ nhất, luật hình sự quốc tế là một lĩnh vực của luật quốc tế:

Luật hình sự quốc tế là một lĩnh vực (bộ phận hợp thành) của luật quốc tế nhằm bảo vệ những lợi ích chung quan trọng của cộng đồng quốc tế thông qua việc quy định về tội phạm, hình phạt và những thiết chế tư pháp quốc tế đảm bảo, từ đó có thể bảo vệ tốt hơn hòa bình, an ninh thịnh vượng của thế giới.

Thứ hai, luật hình sự quốc tế không quy định về tội phạm thông thường:

Luật hình sự quốc tế quy định về những hành vi đặc biệt nguy hiểm gây hại và đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực, thế giới, xâm phạm quyền con người_đó là tội phạm quốc tế, tội phạm có tính chất quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Thứ ba, luật hình sự quốc tế bao gồm cả các quy định luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Quy định về hình sự: cụ thể là quy định về tội phạm, hình phạt liên quan đến tội phạm quốc tế, tội phạm có tính chất quốc tế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Quy định về tố tụng hình sự như: các vấn đề về hình thức, thủ tục xét xử, cơ cấu, tổ chức, thẩm quyền xét xử của các tòa án.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Nguyên tắc của luật hình sự quốc tế

Luật hình sự quốc tế có những điểm khác biệt so với luật hình sự quốc gia. Sự khác biệt này được thể hiện như: đối tượng điều chỉnh, các quy phạm luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án quyết hình sự, tính chất tội phạm và hình phạt.

Với tất cả các khác biệt cũng như sự tương đồng về nội dung giữa luật hình sự quốc tế với luật hình sự quốc gia, hệ thống các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế có đặc điểm riêng và rất đa dạng, các nguyên tắc này được ghi nhận trong các văn bản pháp lý quốc tế qua các thời kỳ hình thành và phát triển luật hình sự quốc tế.

Sau đây là một số nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong luật hình sự quốc tế.

-Nguyên tắc cấm chiến tranh xâm lược;

-Nguyên tắc trừng phạt bằng hình luật các tội ác quốc tế;

-Nguyên tắc cá nhân không được miễn trách nhiệm hình sự đối với tội ác quốc tế;

-Nguyên tắc không áp dụng thời hiệu tố tụng đối với các tội ác quốc tế;

-Nguyên tắc hợp tác giữa các quốc gia trong đấu tranh chống tội phạm;

-Nguyên tắc phù hợp với pháp luật quốc tế;

-Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và tòa án;

-Nguyên tắc xét xử công khai;

-Nguyên tắc độc lập và công bằng của tòa án;

-Nguyên tắc nghiêm cấm tra tấn;

-Nguyên tắc hạn chế hoặc th tiêu án tử hình;

-Nguyên tắc đối xử nhân đạo với người bị giam giữ.

Khuyến nghị:

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].