Quy định về tiến hành giám định trong Bộ luật tố tụng hình sự

Điều 209, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định về việc tiến hành giám định như địa điểm tiến hành giám định, thời gian tiến hành giám định, những người tham dự việc giám định và hình thức giám định.

Việc tiến hành giám định phải tuân thủ đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bởi việc giám định có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình điều tra vụ án hình sự.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 619
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Căn cứ pháp lý của việc tiến hành giám định

Điều 209, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc tiến hành giám định như sau:

“(1). Việc giám định có thể tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án ngay sau khi có quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.
Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định có thể tham dự giám định nhưng phải báo trước cho người giám định biết.
(2). Việc giám định do cá nhân hoặc do tập thể thực hiện”.

Điều luật quy định về việc tiến hành giám định như địa điểm tiến hành giám định, thời gian tiến hành giám định, những người tham dự việc giám định và hình thức giám định.

Thứ nhất, về địa điểm giám định.

Về địa điểm, việc giám định có thể tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án. Tùy từng trường hợp, người tiến hành giám định có thể lựa chọn giữa hai loại địa điểm này để tiến hành giám định.

Giám định tại cơ quan giám định sẽ có thuận lợi về trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Thứ hai, về thời gian tiến hành giám định.

Về thời gian, việc giám định phải được tiến hành ngay sau khi có quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.

Đây là quy định nhằm đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng của việc giải quyết vụ án hình sự.

Thứ 3, về người tham dự việc tiến hành giám định.

Người tham dự việc tiến hành giám định gồm: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định có thể tham dự giám định nhưng phải báo trước cho người giám định biết.

Việc tham dự giám định sẽ giúp Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người yêu cầu giám định nắm rõ hơn về quá trình và kết quả giám định.

Thứ 4, về hình thức giám định.

Căn cứ vào số lượng người giám định, có thể chia ra thành giám định cá nhân và giám định tập thể.
Giám định cá nhân là việc giám định do 01 người thực hiện. Giám định tập thể là việc giám định do 02 người ườ lên thực hiện.

Trong trường hợp giám định cá nhân thì người giám định thực hiện việc giám định, ký vào bản kết luận giám định và chịu ttách nhiệm cá nhân về kết luận giám định đó.

Trong trường hợp giám định tập thể về một lĩnh vực chuyên môn thì những người giám định cùng thực hiện việc giám định, ký vào bản kết luận giám định chung và cùng chịu trách nhiệm về kết luận giám định đó. Nếu có ý kiến khác thì giám định viên ghi ý kiến của mình vào bàn kết luận giám định và chịu trách nhiệm về ý kiến đó.

Trường hợp giám định tập thể thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau thì mỗi người giám định thực hiện phần việc giám định thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần kết luận giám định đó .

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:


  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].