Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề

Người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và các văn bản liên quan quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Quy định về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt

Theo Điều 108 Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì trong thời hạn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người chấp hành án có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Về quyền:

i) Được ứng cử, bổ nhiệm, đề bạt vào chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc không bị cấm;

ii) Có thể được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đã bị cấm sau khi chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

iii) Được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định khi hết thời hạn phải chấp hành.

2. Về nghĩa vụ:

i) Báo cáo về chức vụ, nghề hoặc công việc bị cấm đảm nhiệm cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;

ii) Không được tiếp tục hoặc phải từ chối đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định đã bị cấm;

iii) Không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm;

iiii) Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập liên quan đến việc chấp hành án của mình.

Về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định” cư trú

Theo quy định của pháp luật hiện hành (khoản 2 Điều 109 Luật thi hành án hình sự năm 2010), ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định” cư trú có những trách nhiệm sau:

i) Thông báo công khai bản án tại nơi người chấp hành án về cư trú;

ii) Báo cáo kết quả thi hành án cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;

iii) Trường hợp người chấp hành án chuyển đến nơi cư trú mới phải thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi chuyển đến về việc người đó đang chấp hành án. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chuyển đến có trách nhiệm thực hiện các quy định tại điểm (i) và điểm (ii) nêu trên.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].