Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự là hành vi làm cho người khác biết về những bí mật công tác quân sự dưới mọi hình thức.

Đối tượng tác động của tội phạm là các bí mật liên quan đên công tác quân sự, quốc phòng.Tội xâm phạm chế độ quản lý thông tin, tài liệu trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Tội cố ý làm lộ
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

Khái niệm tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự là hành vi làm cho người khác biết về những bí mật công tác quân sự dưới mọi hình thức hoặc không thực hiện đúng những quy định về việc bảo quản, giữ gìn bí mật quân sự, xâm phạm chế độ quản lý thông tin, tài liệu trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Khách thể tộicố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Khách thể của tội phạm là chế độ quản lý, bảo vệ và giữ gìn thông tin, tài liệu, bí mật công tác quân sự. Chế độ này được quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc Quân đội. Đối tượng tác động của tội phạm là các bí mật liên quan đên công tác quân sự, quốc phòng.

Bí mật công tác quân sự là những bí mật có tính chất quân sự liên quan đến các mặt tổ chốc, trang bị, hoạt động... của các đơn vị quân đội do các cấp có thẩm quyền quy dịnh và không thuộc bí mật nhà nước.

Mặt khách quan tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự được thể hiện bởi hành vi làm cho ngườĩ khấc biết về những bí mật công tác quân sự dưới dạng hành động và không hành động.

Cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự dưới dạng hành động được thể hiện thông qua các hỉnh thức như: nói, giới thiệu, cho hoặc cho xem, cho sao chụp hoặc cho người khác ghi chép lại những nội dung bí mật công tác quân sự.

Cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự dưới dạng không hành động lằ việc không thực hiện những quy định về việc bảo quản, giữ gìn, cất giữ tài liệu, bí mật công tác quân sự, nhằm mục đích cho người khác biết.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người không có trách nhiệm về bí mật công tác quân sự biết được bí mật đó.

Nếu hành vi khách quan cấu thành một tội phạm độc lập khác thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm độc lập đó.

Mặt chủ quan tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ phạm tội thường là do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không nhằm mục đích chổng chính quyền nhân dân.

Chủ thể tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Chủ thể của tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự là người có trách nhiệm về bí mật công tác quân sự, bao gồm:

Chỉ huy, thủ trưởng đơn vị, người có trách nhiệm quản lí thông tin bí mật của đơn vị...

Hình phạt tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Phạm tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 404 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Phạm tội trong trường hợp là chỉ huy hoặc sĩ quan, trong khu vực có chiến sự, trong chiến đấu, gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điều 404 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].