Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Tội này xâm phạm đến chế độ sở hữu của nhà nước về vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm có thiệt hại về vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự.Hủy hoại vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là hành vi làm mất hoàn toàn giá trị sử dụng của vũ khí quân dụng, trang bị kĩ thuật quân sự, làm cho giá trị sử dụng của các loại vũ khí, trang bị đó không thể khôi phục lại được. Hình thức hủy hoại có thể là đập phá, đốt, dùng hóa chất, vứt bỏ xuống nước...

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tại điều 413 như sau:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 114 và Điều 303 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.”

Khái niệm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vuc khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là hành vi mất hoàn toàn hoặc một phần giá trị sử dụng của vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự, xâm phạm đến chế độ sở hữu của nhà nước về vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Dấu hiệu pháp lý của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

Khách thể tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Khách thể của tội phạm là chế độ sở hữu của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự, sức chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Mặt khách quan tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Hành vi phạm tội của tội phạm thể hiện dưới hai dạng là: hủy hoại và làm hư hỏng vũ khí quán dụng, trang bị kỳ thuật quân sự.

Hủy hoại vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là hành vi làm mất hoàn toàn giá trị sử dụng của vũ khí quân dụng, trang bị kĩ thuật quân sự, làm cho giá trị sử dụng của các loại vũ khí, trang bị đó không thể khôi phục lại được. Hình thức hủy hoại có thể là đập phá, đốt, dùng hóa chất, vứt bỏ xuống nước...

Làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là hành vi làm mất một phần giá trị sử dụng của vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự.

Vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự bị hư hỏng vẫn có thê sửa chữa được. Hình thức làm hư hỏng có thể là đập, phá, đốt, dùng hóa chất, làm mất một bộ phận của vũ khí, trang bị...

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm có thiệt hại về vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự.

Mặt chủ quan tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý không nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

Chủ thể tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự.

Về hình phạt tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 413 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội trong trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, lôi kéo người khác phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điều 413 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3, Điêu 413 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 12 năm đên 20 năm hoặc tù chung thân.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].