Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê trong Bộ luật hình sự năm 2015

Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và có tính nguy hại lớn cho xã hội. Hành vi phạm tội được thể hiện thông qua việc tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc.

Người phạm tội thực hiện các hành vi vượt khỏi phạm vi quốc gia, chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc phong trào giải phóng dân tộc nhằm mục đích kinh tế, chính trị phá hoại hòa bình, an ninh khu vực nói riêng và quốc tế nói chung thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê trong Bộ luật hình sự năm 2015

Trong bộ luật hình sự năm 2015 điều 424 quy định về tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê như sau:

Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.”


Khái niệm tội mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là tội phạm được quy định tại Chương XXVI chương các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và có tính nguy hại lớn cho xã hội. Người phạm tội thực hiện các hành vi vượt khỏi phạm vi quốc gia, chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc phong trào giải phóng dân tộc nhằm mục đích kinh tế, chính trị phá hoại hòa bình, an ninh khu vực nói riêng và quốc tế nói chung.


Chủ thể tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Theo quy định của Bộ luật hình sự đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, tất cả mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài; người không có quốc tịch ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đều có thể là chủ thể của tội phạm này.


Mặt khách quan tội mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Hành vi phạm tội được thể hiện thông qua việc tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc.


Khái niệm tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng

Tuyển mộ: là hành vi sử dụng các phương thức để thu hút nhân lực vào tổ chức của mình. Hành vi này thường được thực hiện nhờ lợi dụng lòng tin tôn giáo hoặc nhằm vào lợi ích kinh tế.

Huấn luyện: là việc giảng dạy và hướng dẫn tham gia các khóa luyện tập của tổ chức đê thực hiện mục tiêu của tô chức.

Sử dụng: là việc dùng lính đánh thuê để thực hiện các hành vi theo nhu cầu của tổ chức.


Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.


Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê khách thể của tội phạm:

Đây là tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tể, có thể mang tính chất xuyên quôc gia, xâm hại đến nền chính trị an ninh khu vực cũng như an ninh thế giới.

Người phạm tội thường thực hiện tội phạm với quy mô lớn và có sự chuẩn bị lâu dài, nên có thể gây ra hậu quả nguy hại lớn cho xã hội.


Về hình phạt tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Điều luật quy định khung hình phạt đối với tội này là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Điều luật này quy định về hình phạt cao nhất đối với tội này là chung thân không có tử hình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail: [email protected].