Tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong Bộ luật hình sự năm 2015

Không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong quân đội, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi phạm tội là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm, vì vậy trường hợp vi phạm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không phải là tội phạm.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong Bộ luật hình sự năm 2015

Căn cứ pháp lý trong Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội này như sau:

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

Khái niệm tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy là hành vi không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong quân đội, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khách thể tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Tội phạm xâm phạm vào nghĩa vụ của quân nhân trong việc thực hiện chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy được quy định trong Điều lệnh quản lý bộ đội. Trong đó, quân nhân phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Mặt khách quan tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở việc không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy. Có nghĩa là không làm đến nơi đến chốn, chấp hành một cách lơ là, chậm trễ, tùy tiện chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy trong quân đội nhân dân gây hậu quả nghiêm trọng. Lơ là, không thực hiện đúng mệnh lệnh, rời bỏ nơi đang làm nhiệm vụ (nơi trực chiến, trực chỉ huy, trực ban)… khi không được sự cho phép của người chỉ huy hoặc cấp trên có thẩm quyền.

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi phạm tội là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm, vì vậy trường hợp vi phạm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không phải là tội phạm.

Hậu quả nghiêm trọng có thể là thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, làm mất mát, hư hỏng tài sản, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc để kẻ địch xâm phạm lãnh thổ...

Mặt chủ quan tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý:

Người phạm tội không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực ban, bảo vệ thấy trước hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nhưng chủ quan cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc không thấy trước hậu quả, mặc dù phải và có thể thấy trước hậu quả đó.

Chủ thể tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Chủ thể của tội phạm là những người được quy định ở Điều 392 Bộ luật hình sự năm 2015, có trách nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ trực chiến, trực chỉ huy, trực ban hoặc bảo vệ.

Về hình phạt tội vi phạm các quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Phạm tội trong trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 409 Bộ luật hình sự,thì bị phặt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội trong chiên đậu, trong khu vực có chiến sự, trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, trong tình trạng khẩn cấp, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thẹo quy định tại Khoản 2, Điêu 409 Bộ luật, hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].