Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Hành vi của người được giao vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự để thực hiện nhiệm vụ nhưng sử dụng không đúng mục đích, trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của người phạm tội được giao vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự nhưng đã sử dụng vũ khí, trang bị kỳ thuật quân sự đó không đúng mục đích như dùng súng bắn chim, dùng lựu đạn ném cá... gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người khác hoặc về tài sản của Nhà nước hoặc công dân thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của người được giao
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tại điều 412 như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

Khái niệm tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là hành vi của người được giao vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự để thực hiện nhiệm vụ nhưng sử dụng không đúng mục đích, trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khách thể tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội phạm xâm phạm chế độ của quân đội trong quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, tài sản của Nhà nước hoặc công dân.

Khoản 2, Điều 3 - Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hồ trợ, quy định vũ khí quân dụng gồm:

“a) Súng cầm tay hạng nhỏ là vũ khí được thiết kế cho cá nhân sử dụng gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự;

b,Vũ khí hạng nhẹ gồm súng đại liên, súng cối dưới 100 mi-li-mét, (mm), súng ĐKZ, súng máy phòng không dưới 23 mi-li-mét (mm), súng phóng lựu, tên lửa chống tăng cá nhân, tên lửa phòng không vác vai, các loại vũ khí hạng nhẹ khác có tính năng, tác dụng tương tự;

c, Các loại bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, hỏa cụ;

d, Vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.”

Trang bị kỹ thuật quân sự là các thiết bị cá nhân, quân tư trang, phương tiện của quân đội, được thiết kế chế tạo nhằm mục đích phục vụ chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

Mặt khách quan tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng hành vi của người phạm tội được giao vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự nhưng đã sử dụng vũ khí, trang bị kỳ thuật quân sự đó không đúng mục đích như dùng súng bắn chim, dùng lựu đạn ném cá... gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người khác hoặc về tài sản của Nhà nước hoặc công dân.

Hành vi vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự chì bị coi là tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mặt chủ quan tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý:

Người phạm tội sừ dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự trái với quy định, thấy trước khả năng hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra nhưng chủ quan cho rằng có thể ngăn ngừa được, hoặc không thấy trước hậu quả mặc dù phải và có thế thấy trước hậu quả đó.

Chủ thể tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Chủ thể của tội phạm là những người phục vụ trong quân đội được quy định tại Điều 412 Bộ luật hình sự năm 2015 được trang bị hoặc có quyền sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự để thực hiện nhiệm vụ.

Hình phạt tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Phạm tội vi phạm các quy định trong sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỳ thuật quân sự trong trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 412 Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điều 412 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].