Bình luận tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn thiên nhiên là vùng đất hay vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hoá và được quản lý bằng pháp luật.

Vi phạm các quy định về quàn lý khu bảo tồn thiên nhiên là hành vi vi phạm các quy địnhvề quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được Nhà nước bảo vệ.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý của tộivi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Điều 245 Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: "
1- Người nào vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m2) đến dưới 500 mét vuông (m2);c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: (a) Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên; (b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích 500 mét vuông (m2) trở lên; (c) Có tổ chức; (đ) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; (đ) Tái phạm nguy hiểm.
3- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 4- Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: (a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; (b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; (c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; (đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm".

Các yếu tố cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

(i) Khách thể của tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên:

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên là tội xâm phạm đến các quyđịnh về bảo vệ đa dạng sinh học, các nguồn gien quý hiêm phục vụ nghiên cứu khoa học và du lịchsinh thái cùa Nhà nước.Đối tượng tác động cùa tội phạm này là khu bảo tồn thiên nhiên được Nhà nước bảo vệ.

(ii) Mặt khách quancủa tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên:

Hành vi khách quan: Người phạm tội thực hiện hành vi vi phạm các quy định về quản lý khu bào tồn thiên nhiên được Nhà nước bảo vệ đặc biệt.Hậu quà là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, nếu người phạm tội chưa bị xừ phạt hành chính về hành vi vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thì phài có hành vi gây nên một trong nhng hậu quả sau mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Gây thiệt hại về tài sn từ 50.000.000 đồng tr lên;Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m2) trở lên.

Lượng hóa các tình tiết định tính như “hậu quả nghiêm trọng", “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng" thành các hậu quả cụ thể, định lượng chính là điêm mới điều luật này nói riêng cũng như của chương Các tội phạm về môi trường trong Bộ luật hình sự mới nói chung. Việc sửa đổi cấu thành các tội phạm về môi trường theo hướng cụ thể hóa các hành vi vi phạm giúp cho việc tiếp cận và áp dụng pháp luật trở nên thống nhất, thuận tiện hơn, hạn chế sự tùy tiện và gây tranh cãi trong quá trình tố tụng.

Dấu hiệu khách quan khác được quy định trong tình tiết định tội: hành vi phạm tội tác động đến đối tượng là “cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bào vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m2)” trở lên. Dấu hiệu nhân thân "đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm" cũng là một trong các dấu hiệu định tội trong các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.

(iii) Chủ thể củatội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên:

Ngoài cá nhân đủ 16 tuồi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

(iv) Mặt chủ quan củatội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên:

Người thực hiện hành vi phạm tộì này có lỗi cố ý. Tình tiết tăng nặng: Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo tồn nghiêm ngặt của khu bảo tôn thiên nhiên có tổng diện tích từ 500 mét vuông (m2) trở lên; Có tổ chức; Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; Tái phạm nguy hiểm. Pháp nhân phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi.

Về hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Đối với cá nhân: Khung cơ bản: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Khung tăng nặng: phạt tù từ 03 năm đen 07 năm. Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thề bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại: Khung cơ bản: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng. Khung tăng nặng: Khung tăng nặn thứ nhất phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm. Khung tăng nặng thứ hai đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Hình phạt bổ sung: Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Vì sao các tổ chức, cá nhân nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong trường hợp có liên quan tới tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên:

Oan, sai, tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự tại Việt Nam hiện nay không còn hiếm. Tình trạng này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm... mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người;

Ngược lại, Việt Nam không hiếm trường hợp lại diễn ra tình trạng "hành chính hóa" hoặc "dân sự hóa" hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm). Tố giác, tố cáo, tin báo tội phạm của tổ chức, doanh nghiệp, công dân không được giải quyết đúng pháp luật, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, không truy tố hoặc truy tố không đúng hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, các đương sự;

Sự tham gia của luật sư trong lĩnh vực hình sự đặc biệt là với vai trò là người bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tố giác (tố cáo), người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự trong vụ án hình sự là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng trên. Hoạt động bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại không chỉ là hoạt động nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm xã hội của người luật sư trong việc duy trì công lý.

Luật gia Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng tư vấn hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: [email protected]