Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong giai đoạn phúc thẩm

Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong giai đoạn phúc thẩm có ý nghĩa rất quan trọng. Các chứng cứ, tài liệu, đồ vật này có thể dẫn đến những thay đổi cơ bản trong bản án theo hướng chính xác, có căn cứ và đảm bảo công lý, sự đúng đắn của bản án phúc thẩm.

Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong quy định tại Điều 353, Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Đây là một trong các bước đóng vai trò quan trọng trong thủ tục xét xử phúc thẩm.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý

Điều 353, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:

1. Trước khi xét xử hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Tòa án bổ sung chứng cứ mới; người đã kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự cũng có quyền bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật.

2. Chứng cứ cũ, chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật mới bổ sung đều phải được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm. Bản án phúc thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới.


Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật được diễn ra khi nào trong giai đoạn phúc thẩm?

Việc bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật có thể diễn ra trước khi xét xử hoặc tại phiên tòa phúc thẩm.

Việc xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật do Hội đồng xét xử tiến hành trong phiên tòa phúc thẩm.

Quy định trên là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ việc bổ sung chứng cứ ở giai đoạn phức thẩm là cần thiết để đảm bảo cho việc xét xử lại vụ án có căn cứ và chính xác. Chứng cứ mới có thể do Viện kiểm sát cấp phúc thẩm tự mình hoặc theo yêu cầu của Tòa án cấp phúc thẩm bổ sung hoặc do những người kháng cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị bổ sung.

Bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật.

Chủ thể của việc bổ sung chứng cứ, tài liệu đồ vật có thể là Viện kiểm sát cấp phúc thẩm, cơ quan nhà nước, tổ chức, chính quyền địa phương hoặc người đã kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.

Ở giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, nếu Viện kiểm sát thấy cần bổ sung chứng cứ thì có thể tự mình điều tra bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Tòa án cấp phúc thẩm cũng có quyền yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung. Những người kháng cáo hoặc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị cũng có quyền bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mới về vụ án. Việc bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật là cần thiết cho hoạt động xét xử được thực hiện chính xác cũng như đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Tòa án cũng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc chính quyền địa phương cung cấp tài liệu khi xét thấy hồ sơ còn thiếu các tài liệu cần thiết về lý lịch, nhân thân bị cáo, biên bản kiểm tra tài chính, giấy chứng thương...khi tháy nó cần thiết cho phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng có quyền đưa ra những chứng cứ mới về vụ án.

Xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật

Việc xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong phiên tòa phúc thẩm do Hội đồng xét xử tiến hành, bao gồm xem xét các chứng cứ cũ và chứng cứ mới, các tài liệu, đồ vật. Chứng cứ cũ là những chứng cứ đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét có trong hồ sơ vụ án (bao gồm cả biên bản phiên tòa, bản án, quyết định sơ thâm, biên bản nghị án...). Chứng cứ mới là những chứng cứ, tài liệu về vụ án được bổ sung ở giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm.

Các chứng cứ cũ và chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật mới có thể được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận hoặc bác bỏ. Bản án của Tòa án cấp phúc thẩm chỉ được căn cứ vào các chứng cứ cũ và chứng cứ mới đã được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]