Các trường hợp định giá lại tài sản trong vụ án hình sự

Tương tự như quy định về giám định, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định về việc định giá lại tài sản. Theo đó, việc định giá lại tài sản được tiến hành khi có căn cứ nghi ngờ kêt luận định giá lần đầu.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về định giá lại tài sản ở điều 218, định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn ở điều 219, và định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt ở điều 220.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Thứ nhất, về trường hợp định giá lại tài sản

Điều 218, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về định giá lại tài sản như sau:

“1. Trường hợp có nghi ngờ kết luận định giá lần đầu, cơ quan có thẩm quyềǹn tiến hành tố tụng tự mình hoặc theo đề nghị của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản. Việc định giá lại tài sản do Hội đồng định giá tài sản cấp trên trực tiếp thực hiện.
2. Trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá lại lần thứ hai. Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá tài sản có thẩm quyền thực hiện. Kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án”.

Như vậy, việc định giá lại tài sản được tiến hành khi có căn cứ nghi ngờ kết luận định giá lần đầu.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo đề nghị của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác, ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản. Việc định giá lại tài sản không thể do Hội đồng đã định giá tiến hành, mà do Hội đồng định giá cấp trên trực tiếp thực hiện.

Định giá lại có thể tiến hành hai lần khi có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá lại lần thứ hai. Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá tài sản có thẩm quyền thực hiện. Kết luận định giá lại trong trường hợp nay được sử dụng để giải quyết vụ án.

Thứ hai, trường hợp định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn.

Điều 219, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn như sau:

“Trường hợp tài sản cần định giá bị thất lạc hoặc không còn thì việc định giá tài sản được thực hiện theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá”.

Thực tiễn tố tụng cho thấy, có nhiều vụ án, tài sản cần định giá giúp giải quyết vụ án hình sự đã bị thất lạc hoặc không còn. Tuy nhiên, nếu không định giá thì không thể giải quyết hoặc giải quyết không đúng đắn vụ án hình sự. Do đó, việc định giá tài sản trong trường hợp này được thực hiện theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá và phải đảm bảo nguyên tắc định giá tài sản: phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm; trung thực, khách quan, công khai và kịp thời.

Việc định giá tài sản phải dựa trên các căn cứ sau đây:

- Giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm;
- Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
- Giá trên tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá, nếu có;
- Giá trị thực tế của tài sản cần định giá;
- Các căn cứ khác về giá trị của tài sản cần định giá.

Thứ ba, trường hợp định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

Điều 220, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt như sau:

“Trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc định giá lại tài sản khi đã có kết luận định giá lại lần hai của Hội đồng định giá tài sản. Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng mới thực hiện. Người đã tham gia định giá trước đó không được định giá lại. Kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án”.

Điều luật quy định về việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt. Thẩm quyền quyết định việc định giá lại tài sản trong trường hợp này là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo và Chánh Án Tòa án nhân dân tối cao.

Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt được tiến hành khi đã có kết luận định giá lại lần hai của Hội đồng định giá tài sản. Việc định giá tài sản phải do Hội đồng mới thực hiện, những người đã tham gia định giá trước đó không được định giá lại. Điều luật cũng quy định, kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:


  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].