Cấu thành tội lây truyền HIV cho người khác

Tội lây truyền HIV cho người khác được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội lây truyền HIV cho người khác như sau: “1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người chưa thành niên; c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”.

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Theo đó, tội lây truyền HIV cho người khác là hành vi cố ý truyền HIV từ mình sang người khác. Tội lây truyền HIV cho người khác có các dấu hiệu pháp lý như sau:

1. Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội lây truyền HIV cho người khác là quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của con người.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt. Đó là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và đang bị nhiễm HIV.

3. Mặt khách quan của tội phạm


Mặt khách quan của tội phạm này là hành vi của người phạm tội truyền HIV từ mình sang người khác. Hành vi này bao gồm nhiều dạng hành vi khác nhau có khả năng làm HIV lây từ người phạm tội sang người khác. Như vậy, người phạm tội có thể bằng nhiều cách khác nhau để truyền HIV của mình cho người khác như thông qua việc quan hệ tình dục ( giao cấu), tiêm chích hoặc những hành vi khác lây qua hệ thống tuần hoàn ( qua đường máu)…. Tất cả các cách thức đó đều thuộc phạm vi thủ đoạn phạm tội của tội này.

Hành vi khách quan nói trên phải dẫn đến hậu quả làm nạn nhân bị nhiễm HIV thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp nếu người phạm tội đã thực hiện hành vi lây truyền HIV cho người khác nhưng nạn nhân lại không bị nhiễm HIV thì nói chung không nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Tuy nhiên, nếu nạn nhân chưa bị nhiễm HIV mà lại phạm tội trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật hình sự thì người phạm tội vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này nhưng ở giai đoạn chưa đạt.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội lây truyền HIV cho người khác được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội phải biết là mình bị nhiễm HIV và họ cũng biết hành vi mà mình thực hiện có khả năng là cho HIV từ mình lây truyền sang người khác nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Nếu người phạm tội bị nhiễm HIV, nhưng không biết mình nhiễm mà lây truyền HIV cho người khác thì chưa cấu thành tôi phạm này.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected]verest.net.vn, hoặc E-mail: [email protected]