Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Thư ký Tòa án là người thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ điều hành phiên tòa xét xử, hỗ trợ các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Thư ký Toà án là một trong những người tiến hành tố tụng. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Toà án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự, trong phiên tòa... Thư ký Toà án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án Toà án.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 47 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án. Cụ thể:

1. Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a)Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì phảinêulý do;

b) Phổ biến nội quy phiên tòa;

c) Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt;

d) Ghi biên bản phiêntòa;

đ) Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

2. Thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi của mình.


Khái niệm thư ký tòa án

Thư ký Tòa án là một trong những người tiến hành tố tụng. Thực hiện công vụ tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo sự phân công của Chánh án hoặc Chánh tòa.

Tuy nhiên, trong thực tế tổ chức và hoạt động của các Tòa án cấp giám đốc thẩm thì chức năng nhiệm vụ của Thư ký Tòa án do các Thẩm tra viên thực hiện với một số phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định riêng cho Thẩm tra viên.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự. Thư ký Tòa án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án Tòa án.


Nhiệm vụ quyền hạn của thư ký tòa án

Thư ký Tòa án là người thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ điều hành phiên tòa xét xử, hỗ trợ các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Theo đó thì Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ quyền hạn như:

Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì phải nêu lý do.

Phổ biến nội quy phiên tòa.

Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt.

Ghi biên bản phiên tòa.

Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.


Trách nhiệm của thư ký tòa án

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về những hành vi cùa mình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].