Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Viện trưởng Viện kiểm sát và phó Viện trưởng Viện kiểm sát là một trong những chức danh tố tụng. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Điều luật quy định khá chi tiết nhiệm vụ quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát khi trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định cụ thể tại điều 41 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự;

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; kiểm tra hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát;

............

4. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát không được ủy quyền cho Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”


Viện trưởng Viện kiểm nhiệm vụ và quyền hạn

Viện trưởng Viện kiểm sát là một chức danh tố tụng.

Viện trưởng Viện kiểm sát có hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm:

Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự.

Và nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cùa người khi trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã phân định rất rõ ràng, cụ thể hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đó.

Về cơ bản, nhiệm vụ quyền hạn của Viện trưởng Viện Kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 không thay đổi so với Bộ luật hình sự 2003.

Với tư cách người đứng đầu Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn trong việc trực tiếp điều hành các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự.

Điều luật quy định khá chi tiết nhiệm vụ quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát khi trực tiếp thực hành quyên công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự.


Nhiệm vụ và quyền hạn phó Viện trưởng Viện kiểm sát

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát là một trong những chức danh tố tụng.

Mối quan hệ giữa Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự là mối quan hệ tố tụng.

Mối quan hệ đó do Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 điều chỉnh. Khi Viện trưởng Viện kiêm sát vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng.

Việc ủy nhiệm đó phải được thực hiện bằng văn bản và phải thông báo cho các ngành liên quan biết việc ủy nhiệm đó.

Khi đã được ủy nhiệm thì Phó Viện trưởng được quyền thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát.

Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao.

Khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định đối với Viện trưởng Viện kiểm sát.

Những yêu cầu và quyết định của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát đều phải được thể hiện bằng văn bản với nội dung rõ ràng, cụ thể.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].