Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm cụ thể được quy định trong Luật Hình sự.

Tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tội không chấp hành án là hành vi cố ý không chấp hành bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết.

Một hành vi có được coi là tội phạm hay không thì căn cứ vào 4 yếu tố: tính trái pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội, tính phải chịu hình phạt, tính có lỗi. Trong đó dấu hiệu về tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản, quan trọng.

Trẻ em là một trong những đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ của gia đình, Nhà nước và xã hội thông qua nhiều biện pháp trong đó có pháp luật. Các hành vi xâm phạm tới trẻ em được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hành vi trộm cắp tài sản là hành vi lén lút, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản để chiếm đoạt tài sản.

Hành vi tước đoạt tính mạng của người khác là hành vi trái pháp luật, tức là luật cấm mà cứ làm và luật bắt làm mà không làm.

Tội phạm này là tội phạm vừa có hành vi tương tự của tội nhận hối lộ vừa có hành vi tương tự của tội đưa hối lộ, vì là trung gian nên có lúc họ là người nhận tiền, tài sản của người đưa hối lộ để chuyển cho người nhận hối lộ, có khi lại là người đưa

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tội sử dụng trái phép tài sản là một trong những tội xâm phạm đến quyền sở hữu, được quy định tại Điều 177 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tội buôn lậu được quy định tại điều 153 Bộ luật Hình Sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội cản trở giao thông đường bộ là tội phạm được tách từ tội cản trở giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 187 Bộ luật hình sự năm 1985 rồi sau đó là điều 203 Bộ luật hình sự 1999 và hiện nay là điều 261 Bộ luật hình sự 2015.

Tội cản trở việc thi hành án là hành vi cố ý lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng.

Tội cố ý truyền HIV cho người khác được quy định tại Điều 118 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi lợi dụng sơ hở, vướng mắc của người quản lý tài sản để lấy tài sản một cách công khai...

Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình Sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được hiểu là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thoả mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Tội đánh bạc được quy định tại Điều 231 Bộ luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).

Đào ngũ được hiểu là hành vi của quân nhân rồi bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ.