Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Biên bản phiên tòa là Văn bản pháp lý do Thư ký phiên tòa lập. Nội dung biên bản phiên tòa phản ánh mọi diễn biến từ khi bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa.

Trước khi đi vào xét xử một vụ án, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết: việc thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế hay những yêu cầu và đề nghị của những người tham gia tố tụng,…

BLTTHS năm 2015 có nhiều quy định mới để thể chế hóa quan điểm cải cách tư pháp của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND năm 2014, thể hiện rõ trong một số quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án.

Trong tố tụng hình sự, hoạt động tranh tụng được thể hiện rõ nét trong phiên toà sơ thẩm. Phần lớn các quan điểm khoa học hiện nay đều xác định hoạt động tranh tụng được bắt đầu ngay từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa.

Tòa án hình sự quốc tế có các cơ quan sau: Ban chánh án; một tòa phúc thẩm, một tòa xét xử và một tòa tiền xét xử; Phòng công tố; Phòng lục sự.

Trên thực tế, thời điểm bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật với thời điểm Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Chánh án Tòa án được ủy thác ra quyết định thi hành là khác nhau.

Hoãn phiên tòa được quy định cụ thể tại Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Từ nguyên tắc tranh tụng với sự phân định rõ ba chức năng cơ bản trong TTHS là buộc tội, bào chữa và xét xử với những chủ thể tương ứng, BLTTHS cũng cần sửa đổi các quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể.

Các cá nhân tội phạm đầu sỏ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội ác đã thực hiện.

Hoạt động xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ của tòa án được quy định tại điều 252 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2019.

Một phiên tòa đòi hỏi sự minh bạch và trung thực và để làm được điều đó thì những người tham gia phiên tòa phải có một thái độ tích cực đặc biệt là những người có ảnh hưởng đến vụ án. Vì vậy, để làm được điều này những người đó bắt buộc phải đưa ra những cam đoan.

Khi nhận được kháng cáo, kháng nghị từ các chủ thể mà luật quy định có quyền kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền xem xét có chấp nhận kháng cáo, kháng nghị này hay không.

Nội quy phiên tòa là những quy định bắt buộc tất cả những người trong phòng xử án phải tuân theo. Có thể nói nội quy phiên tòa chính là nội quy trong phòng xử án.

Sự có mặt của Kiểm sát viên trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự là bắt buộc để thực hiện quyền công tố và kiếm sát của mình, và được quy định cụ thể tại điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13

Thủ tục chuẩn bị khai mạc phiên tòa được quy định trong Điều 300 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015(có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Thủ tục khai mạc phiên tòa được quy định trong Điều 301 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015(có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Tòa án quân sự quốc tế Nurumbe và Tôkyô được thành lập năm 1943. Quy định những tên tội phạm chiến tranh đầu sỏ phải được xét xử dựa trên các quy định của luật quốc tế.

Tại phiên toà hình sự sơ thẩm, sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Sự có mặt của bị cáo tại phiên toà là bắt buộc vì bị cáo là người tham gia tố tụng, tuy nhiên luật cũng quy định những trường hợp có thể xét xử vắng mặt, quy định cụ thể trong điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.