Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015

Hành vi lấy chiến lợi phẩm thu được của địch làm tài sản riêng hoặc làm mất hoàn toàn giá trị sử dụng của chiến lợi phẩm, xâm phạm vào kỷ luật chiến trường và quyền sở hữu của Nhà nước đối với chiến lợi phẩm.

Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ hoặcphạt tù theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 cụ thể như sau:

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặcphạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội;

d) Chiến lợi phẩm có giá trị trong quân sự;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

a) Chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt trong quân sự;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”


Khái niệm tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm là hành vi lấy chiến lợi phẩm thu được của địch làm tài sản riêng hoặc làm mất hoàn toàn giá trị sử dụng của chiến lợi phẩm, xâm phạm vào kỷ luật chiến trường và quyền sở hữu của Nhà nước đối với chiến lợi phẩm.


Khách thể tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

Khách thể của tội phạm là kỉ luật chiến trường và quyền sở hữu của Nhà nước đói với chiến lợi phẩm.

Đối tượng tác động của tội phạm là chiến lợi phẩm. Trong đó, chiến lợi phẩm là tất cả những đồ vật, tài sản thu được của địch trong chiến đâu.

Ví dụ: tiền, vàng, quân tư trang, nhu yếu phẩm, các loại vũ khí, khí tài, phương tiện quân sự...


Mặt khách quan tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm.

Hành vi chiếm đoạt chiến lợi phẩm là hành vi lấy đồ vật, tài sản mà địch để lại hoặc thu được của địch trong chiến đấu làm tài sản riêng của mình.

Hành vi hủy hoại chiến lợi phẩm là hành vi dùng sức mạnh vật chất hoặc những thù đoạn khác làm giá trị, giá trị sử dụng của chiến lợi phẩm mất đi hoàn toàn, không có khả năng khôi phục.

Hành vi chỉ cấu thành tội phạm này nếu được thực hiện trong chiến đấu hoặc trong khi thu dọn chiến trường.

Nếu chiến lợi phẩm đã được thu hồi về đơn vị thì hành vi cấu thành tội xâm phạm sở hữu tương ứng. Tội phạm hoàn thành kể từ khi có hành vi chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm xảy ra.


Mặt chủ chiếm đo quan tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

Tội phạm được thực hiện với hình thức lỗi cố ý.


Chủ thể tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

Chủ thể của tội này là những người phục vụ trong quân đội được quy định tại Điều 419 Bộ luật hình sự năm 2015.


Hình phạt tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015

Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 419 Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội trong trường hợp là chỉ huy hoặc sĩ quan, chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội, chiến lợi phâm có giá trị trong quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng quy định tại Khoản 2, Điều 419 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đồng trở lên, chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt trong quân sự, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3, Điều 419 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail: [email protected].