Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ được quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ như sau: “1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm. 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ. Tội phạm này có các dấu hiệu pháp lý như sau:

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người khác.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Đó có thể là người chịu trách nhiệm về việc điều động người điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ như chủ các doanh nghiệp vận tải…; hoặc là người không có trách nhiệm điều động người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nhưng họ là chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện giao thông đường bộ.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm này là hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là người không có bằng hoặc giấy phép lái xe hoặc không có đủ điều kiện khác như không đảm bảo về sức khoẻ, người đang bị say rượu, người bị cấm hành nghề lái xe,…. Hành vi này được thể hiện qua các hành động:

-Điều động người không có giấy phép hoặc không có bằng lái xe điều khiển phương tiện, có thể là người chưa có bằng lái xe hoặc có bằng không đúng với loại phương tiện mà họ được giao điều khiển.

- Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ - hành vi này thường xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện. Chẳng hạn như giao tay lái cho bạn lái thử,….

Hậu quả là dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc của tội phạm này. Người có hành vi vi phạm chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Tuy nhiên, tội phạm này đòi hỏi người phạm tội khi điều động hoặc giao cho người khác điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải biết người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đườn bộ. Nếu vì một lí do khách quan nào đó mà người có hành vi vi phạm không biết hoặc không thể biết thì không cấu thành tội phạm.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]