Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ được quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ như sau: “1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Theo đó, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy. Tội phạm này có các dấu hiệu pháp lý như sau:

1. Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm này là trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người khác.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này vừa là chủ thể đặc biệt, vừa là chủ thể thường. Đó là chủ thể đặc biệt khi là người chịu trách nhiệm về việc điều động người điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ như chủ các doanh nghiệp vận tải…. Và là chủ thể thường nếu người này không có trách nhiệm điều động người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ, mà họ chỉ là chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện giao thông đường thuỷ.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm này là hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ. Trong đó, người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ là người không có bằng hoặc giấy phép lái xe hoặc không có đủ điều kiện khác như không đảm bảo về sức khoẻ. Hành vi này được thể hiện qua các hành động:

-Điều động người không có giấy phép hoặc không có bằng lái xe điều khiển phương tiện, có thể là người chưa có bằng lái hoặc có bằng không đúng với loại phương tiện mà họ được giao điều khiển.

- Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ - hành vi này thường xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện. Chẳng hạn như giao tay lái cho bạn lái thử,….

Hậu quả là dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc của tội phạm này. Hành vi vi phạm là tội phạm nếu thoả mãn một trong các điều kiện:

- Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tài sản của người khác;

- Đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính về hành vi này mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội phạm này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý (lỗi vô ý do quá tự tin hoặc lỗi vô ý do cẩu thả).


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]