Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không như sau: “1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường không, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm. 4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Đây là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường không.

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường không, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người khác.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt. Chỉ người có trách nhiệm trong việc điều động người khác điều khiển phương tiện giao thông đường không mới có thể là chủ thể của tội phạm này.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm này là hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường không. Và người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường không được hiểu là người không có bằng hoặc giấy phép lái xe hoặc không có đủ điều kiện khác như không đảm bảo về sức khoẻ. Hành vi này được thể hiện qua các hành động:

-Điều động người không có giấy phép hoặc không có bằng lái xe điều khiển phương tiện, có thể là người chưa có bằng lái hoặc có bằng không đúng với loại phương tiện mà họ được giao điều khiển.

- Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường không - hành vi này thường xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện. Chẳng hạn như giao tay lái cho bạn lái thử,….

Hậu quả không phải là dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc của tội phạm này. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của hậu quả sẽ là căn cứ để xác định hình phạt đối với người phạm tội.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý (lỗi vô ý do quá tự tin hoặc lỗi vô ý do cẩu thả).


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]