Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

1) Cơ sở pháp lý

Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
như sau: "1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm".

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2) Dấu hiệu pháp lý

- Khách thể của tội phạm: tội phạm xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về đăng ký nghĩa vụ quân sự, chính sách về gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.

- Mặt khách quan của tội phạm:

+ Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làm trái các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện được hiểu là cố ý thực hiện một trong các hành vi như không đăng ký hoặc đăng ký không đúng đối tượng phải đăng ký nghĩa vụ quân sự; không gọi hoặc gọi không đúng đối tượng phải nhập ngũ, tập trung huấn luyện; không báo cáo hoặc báo cáo không đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lượng, kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện,…

+ Cơ sở để xác định hành vi làm trái của người phạm tội là Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản khác của Bộ Quốc phòng.

+ Về hậu quả, tội phạm hoàn thành khi có hành vi làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không cần hậu quả đã xảy ra hay chưa. Do đó, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này nhưng đây sẽ là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự cần được xem xét khi quyết định hình phạt.

- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của nhà nước về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện. Động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và trong quyết định hình phạt. Động cơ của tội phạm này có thể là vì thành tích cá nhân hoặc thành tích của địa phương; vì vụ lợi hoặc vì các động cơ cá nhân khác.

- Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, ngoài việc đảm bảo điều kiện về độ tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự, người này phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện. Họ có thể là cán bộ trong hoặc ngoài quân đội được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ liên quan đến việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.

3) Hình phạt

- Trong cấu thành cơ bản của tội này (khoản 1) quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Nếu có tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội trong thời chiến thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

- Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]