Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện trong Bộ luật hình sự 2015

Hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài, phương tiện quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng.

Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện trong Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện trong Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tại điều 411 như sau:

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.”

Khái niệm tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện, được hiểu là hành vi của quân nhân không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện.

Tội vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện là hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài, phương tiện quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khách thể tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Khách thể của tội phạm là sự an toàn về người và tài sản, cũng như các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện hoặc trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Mặt khách quan tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng hành vi không chấp hành nghiêm túc, đầy đủ những quy định cụ thể về thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật được quy định trong Điều lệnh quản lý bộ đội hoặc các văn bản khác.

Hậu quả do hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về đảm bảo an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc thiệt hại phi vật chất khác.

Trong trường hợp có hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về đảm bảo an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ: Khi huấn luyện xạ kích, không kiểm tra vũ khí, dẫn đến khi tập ngắm súng có đạn đã nổ gây chết người.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm có hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Mặt chủ quan tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

Chủ thể tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Chủ thể của tội này là những người phục vụ trong quân đội quy định tại Điều 392 Bộ luật hình sự đang làm nhiệm vụ huấn luyện hoặc chiến đấu.

Về hình phạt tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Phạm tội trong trường họp quy định tại Khoản 1, Điều 411 Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điều 411 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].