Các quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Viện kiểm sát có thể ra một trong các quyết định sau:

1. Quyết định rút quyết định truy tố

Quyết định rút quyết định truy tố được quy định tại điều 181 Bộ luật tố tụng hình sự 2003. Theo đó, sau khi Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Toà án và Toà án đã thụ lý để chuẩn bị xét xử, nhưng xét thấy có một trong những căn cứ quy định tại Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo theo quy định tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 của Bộ luật hình sự, thì Viện kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên toà và đề nghị Toà án đình chỉ vụ án.
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2. Quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Sau khi nhận hồ sơ vụ án do Toà án quyết định trả để điều tra bổ sung, Viện kiểm sát phải nghiên cứu các yêu cầu điều tra bổ sung mà Toà án nêu trong quyết định trả hồ sơ, nếu thấy những vấn đề Toà án yêu cầu không thuộc thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát hoặc Viện kiểm sát không có khả năng thực hiện thì Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để Cơ quan điều tra bổ sung theo yêu cầu của Toà án. Trong quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra cũng cần phải nêu rõ lý do trả hồ sơ và nội dung những yêu cầu cần điều tra bổ sung như quyết định trả hố sơ của Toà án cho Viện kiểm sát. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, Viện kiểm sát chỉ ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra còn nội dung những yêu cầu cần điều tra bổ sung trong quyết định chỉ ghi: “ điều tra theo yêu cầu của Toà án”. Cách làm tắt này về nguyên tắc là trái với quy định tại Điều 168 Bộ luật tố tụng hình sự về việc Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

3. Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án

Sau khi nhận lại hồ sơ do Toà án trả để điều tra bổ sung, nếu thấy có căn cứ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án, thì Viện kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án và báo cho Toà án biết vụ án đã được tạm đình chỉ hoặc đình chỉ theo quy định tại Điều 168 Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ để Viện kiểm sát đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án được quy định tại Điều 168 như sau:

Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 105 và Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự hoặc tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi: Bị can bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo khác mà có chứng nhận của Hội đồng giám định pháp y; khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu, trong trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã bị can.

Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, thì có thể đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với từng bị can.

Trong trường hợp quyết định đình chỉ vụ án của Viện kiểm sát cấp dưới không có căn cứ và trái pháp luật, thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên cửa quyền huỷ bỏ quyết định đó và yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới ra quyết định truy tố.

4. Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn

Sau khi nhận lại hồ sơ vụ án do Toà án trả để truy tố lại hoặc để điều tra bổ sung, Viện kiểm sát có quyền áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, nếu là biện pháp tạm giam thì thời hạn tạm giam không được quá 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp cần thiết Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thêm, nhưng cũng không được quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng; không quá 15 ngày đối với tội rất nghiêm trọng; không quá 30 ngày đối với tội đặc biệt nghiêm trọng ( Điều 166 Bộ luật tố tụng hình sự ).

5. Quyết định việc truy tố lại sau khi đã điều tra lại

Về nguyên tắc, sau khi Toà án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thì vụ án được trở lại giai đoạn điều tra, truy tố. Vì vậy, dù kết quả điều tra bổ sung như thế nào, thì Viện kiểm sát cũng phải ra quyết định truy tố bằng một bản cáo trạng khác, kể cả trường hợp sau khi Toà án trả hồ sơ, Viện kiểm sát không đồng ý với quyết định trả hồ sơ của Toà án thì Viện kiểm sát vẫn phải ra quyết định truy tố bằng một bản cáo trạng khác. Thực tiễn xét xử, một số Viện kiểm sát đã không ra quyết định truy tố bằng một bản cáo trạng khác mà vẫn để bản cáo trang cũ rồi làm công văn chuyển hồ sơ đến Toà án để thụ lý lại. Cách làm này là trái pháp luật.

Nguồn: Toaan.gov.vn 

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].