Hiện nay, ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: tấn công hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia, lấy cắp thông tin Nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, cá nhân, lừa đảo qua mạng, đánh cắp thông tin tài khoản để trộm cắp tài sản,.....

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình Sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội phạm thể hiện ở hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội.

Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng ...

Các công trình, phương tiên quan trọng của an ninh Quốc gia bao gồm: công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải ,thông tin – liên lạc ,công trình điện ,dẫn chất đốt ,công trình thủy lợi...

Tội phạm này xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác.

Quy định về khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện được quy định cụ thể tại điều 195, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Các phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử thư tín, điện tín, bưu kiện,… có liên quan đến vụ án, có thể là chứng cứ của vụ án đều được các cơ quan có thẩm quyền thu giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tội phạm được thể hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật về phương tiện giao thông đường bộ mới là chủ thể của tội phạm này.

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ được quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt được quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ được quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Hành vi giao cho người mà biết rõ là người đó không có đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là hành vi trái pháp luật, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng.

Phương tiện kỹ thuật quân sự là các loại xe, khí tài, phương tiện khác được thiết kế, chế tạo nhằm mục đích trang bị cho lực lượng vũ trang để huấn luyện và phục vụ chiến đấu.

Đây là một trong những tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, cụ thể tội phạm này có hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Tội phạm xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.