Về bản chất của việc phân định thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự

Quá trình giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm bắt đầu từ khi khởi tố vụ án và kết thúc khi xét xử xong vụ án hình sự và giao bản án, các quyết định của Toà án cho cơ quan và người có trách nhiệm thi hành.

Hoạt động tố tụng hình sự là hoạt động của cơ quan và người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Quá trình giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm bắt đầu từ khi khởi tố vụ án và kết thúc khi xét xử xong vụ án hình sự và giao bản án, các quyết định của Toà án cho cơ quan và người có trách nhiệm thi hành.

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Quá trình giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm được chia thành các giai đoạn Điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự. Chủ thể tham gia các hoạt động tiến hành tố tụng là cơ quan và người tiến hành tố tụng. Trong số những người tiến hành tố tụng có những người đồng thời là người đứng đầu cơ quan tiến hành tố tụng như Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Toà án và những người được bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ án, thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp hoặc xét xử vụ án như Điều tra viên, Kiểm sát Viên, Thẩm phán. Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền tố tụng, người đứng đầu cơ quan tiến hành tố tụng còn có nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền hành chính nhà nước, hành chính tư pháp.

Như vậy, bản chất của việc phân định thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự là phân định các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật của những người đứng đầu cơ quan tiến hành tố tụng thành các nhóm sau đây: Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước đối với ngành; nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền hành chính tư pháp; nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thầm quyền tố tụng hình sự. Phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng tư pháp theo hướng tăng quyền và trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để họ chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của mình.

(Nguồn:Nguyễn Quốc Sự - Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng)

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].