Sự cần thiết của việc quy định chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong pháp luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung là một trong những chế định của pháp luật tố tụng hình sự (TTHS).

Xét về mặt hình thức thể hiện, trả hồ sơ để điều tra bổ sung là một quyết định tố tụng của Cơ quan có thẩm quyền (Tòa án, Viện kiểm sát) được ban hành ở những giai đoạn tố tụng nhất định, trên cơ sở các quy định của pháp luật TTHS. Xét về mặt nội dung pháp lý, trả hồ sơ để điều tra bổ là một chế định bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh giữa các chủ thể tham gia vào hoạt động tố tụng này như: nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát, Tòa án; điều kiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trình tự, thủ tục thực hiện…
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Quyền con người là những giá trị được ghi nhận và bảo vệ trong các văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng như Hiến chương của Liên hợp quốc năm 1945, Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948, bộ đôi Công ước năm 1976 (Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị)… Ở Việt Nam, quyền con người được ghi nhận, bảo vệ trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do nhà nước ban hành, thể hiện sự quan tâm, coi trọng và cam kết bảo vệ những giá trị của quyền con người, quyền công dân.

Tư pháp hình sự nói chung cũng như quá trình điều tra tội phạm nói riêng là những lĩnh vực đặc thù thuộc về nhánh quyền lực tư pháp của nhà nước, đây là những biện pháp mang tính nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm chứng minh, làm rõ và xử lý những hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội xâm hại đến những giá trị của quyền con người. Chính vì vậy, đây được xem là những công cụ, biện pháp hiệu quả để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nhưng đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn những nguy cơ, những mối đe dọa xâm hại đến quyền con người, quyền công dân một cách nghiêm trọng nếu việc điều tra, truy tố, xét xử đối với những chủ thể này bị tình nghi là thực hiện hành vi phạm tội mà không đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật dẫn đến tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm thì hiệu quả của việc bảo vệ các giá trị của quyền con người cũng không còn nữa. Để hạn chế được những mặt trái của tư pháp hình sự nói chung, của quá trình điều tra vụ án hình sự nói riêng, sự ra đời của chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung là tất yếu, cần thiết đảm bảo cho việc điều tra, xử lý người phạm tội được chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].